niedziela, 22 grudnia 2019

Heures de Charles d'Angoulême

Heures Charles d'Angoulême f. 52r

Jedna z kart godzinek z końca 15 w. (1480-1496)

17 ozdobnych liter na złotym tle tworzących napis: "Ave Maria, gracia plena" z pierwszego rozdziału Ewangelii Św. Łukasza. Czytanie na święto Zwiastowania Pańskiego (25 Marzec).

Iluminator Robinet Testard, inspirowany krążącymi ówcześnie w obiegu odbitkami tego typu alfabetu złożonego z poprzeplatanych postaci ludzkich i zwierząt. Pierwsza litera "A" Master E. S., pozostałe według drzeworytów prawdopodobnie niderlandzkiego anonimowego artysty.

Moje literki także się odwołują do tych wzorców, stąd pewne rozbieżności w stosunku do oryginału.


  

  
Pergamin, złocenie na gumę amoniakalną, złoto mineralne, tempera białkowa, KWZ Ink pomarańczowy galusowy.

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Inicjał Te Igitur, Sakramentarz Tyniecki


Sakramentarz tyniecki (Sacramentarium Tinecense) to jedna z pierwszych ksiąg, które pojawiły się na ziemiach polskich – jeden z najstarszych zachowanych iluminowanych rękopisów liturgicznych. Powstał prawdopodobnie w latach 70-tych XI wieku w Kolonii (gdzie powstał podobny sakramentarz zwany Sakramentarzem z Fryburga) i stanowi przykład malarstwa późno-ottońskiego.

Do Polski został sprowadzony prawdopodobnie przez biskupa krakowskiego Aarona z Brunwillare . Swą nazwę zawdzięcza Opactwu Benedyktynów w Tyńcu, w którym był przechowywany. Obecnie znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.