niedziela, 22 grudnia 2019

Heures de Charles d'Angoulême

Heures Charles d'Angoulême f. 52r

Jedna z kart godzinek z końca 15 w. (1480-1496)

17 ozdobnych liter na złotym tle tworzących napis: "Ave Maria, gracia plena" z pierwszego rozdziału Ewangelii Św. Łukasza. Czytanie na święto Zwiastowania Pańskiego (25 Marzec).

Iluminator Robinet Testard, inspirowany krążącymi ówcześnie w obiegu odbitkami tego typu alfabetu złożonego z poprzeplatanych postaci ludzkich i zwierząt. Pierwsza litera "A" Master E. S., pozostałe według drzeworytów prawdopodobnie niderlandzkiego anonimowego artysty.

Moje literki także się odwołują do tych wzorców, stąd pewne rozbieżności w stosunku do oryginału.


  

  
Pergamin, złocenie na gumę amoniakalną, złoto mineralne, tempera białkowa, KWZ Ink pomarańczowy galusowy.