poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Inicjał Te Igitur, Sakramentarz Tyniecki


Sakramentarz tyniecki (Sacramentarium Tinecense) to jedna z pierwszych ksiąg, które pojawiły się na ziemiach polskich – jeden z najstarszych zachowanych iluminowanych rękopisów liturgicznych. Powstał prawdopodobnie w latach 70-tych XI wieku w Kolonii (gdzie powstał podobny sakramentarz zwany Sakramentarzem z Fryburga) i stanowi przykład malarstwa późno-ottońskiego.

Do Polski został sprowadzony prawdopodobnie przez biskupa krakowskiego Aarona z Brunwillare . Swą nazwę zawdzięcza Opactwu Benedyktynów w Tyńcu, w którym był przechowywany. Obecnie znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.